શહીદ વીર મહિપાલસિંહનાં પરિવારજનોને એક કરોડ રૂપિયા કરાયા અર્પણ