રિંગ રોડ પર આવેલી મિલેનિયમ માર્કેટમાં લાગેલી આગ પર કાબુ