ગોંડલ તાલુકાના જામવાડી ગામ પાસે રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો ત્રાટક્યો