ટ્રક ચાલકે બાઈક સવાર દંપતીને અડફેટે લેતા પત્નીનું મોત