લાલ દરવાજા ખાતેના ગણેશ મંદિરમાં દર્શનાર્થે ભક્તોનો ઘસારો