વિજાપુર હાઈવે પર ચાલુ બસમાં ડ્રાઈવરને એટેક ; મોટી જાનહાની ટળી