કાર ચાલકે પોલીસકર્મીને 300 મીટર ઢસડી મારી નાંખવા કોશિષ કરી