અંકલેશ્વરમાં ટ્રકચાલકે બાઈક સવાર પશુપાલકને અડફેટે લીધો