ખેડબ્રહ્મામાં વાહનોની અવરજવરથી ધમધમતા માર્ગ ઉપર બે આખલા લડ્યા; બાઇક સવારને લીધો અડફેટે