ભાવનગરની બસને નડેલા અકસ્માત અંગે CMએ વ્યક્ત કર્યુ દુ:ખ