હત્યાનો બનાવ ; મૃતકના પરિજનોને સાંત્વના આપતા કોંગી અગ્રણીઓ