રીક્ષામાં ભરેલા લોખંડના સળિયા બસમાં ઘૂસી જતા અકસ્માત, 8 લોકો ઈજાગ્રસ્ત