આજે પીએમના હસ્તે કરોડોના વિકાસકાર્યોનાં ખાતમુહૂર્ત, લોકાર્પણ