પીએમના હસ્તે ૩૪ કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત ITIનું ઈ-લોકાર્પણ