લગ્નપ્રસંગોમાં દાગીના - પર્સની ઉઠાંતરી કરતી મધ્યપ્રદેશની ટોળકી ઝડપાઇ