પાલનપુરના ડેડીકેટેડ ફેટ કોરિડોરનું વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ