ગુ. યુનિ. મારામારી ; 5 પૈકી 3 આરોપી 3 દિવસના રિમાન્ડ પર