આરોગ્ય વિભાગની ટીમો એલર્ટ પર : કાળઝાળ ગરમીની આડ અસર હેઠળ એક સપ્તાહમાં 26 લોકો બેભાન