ચંદ્રયાન-3ના થીમ પર ગણેશ ભક્તે ગજાનંદને બીરાજમાન કર્યા