પિતાની તબિયતના બહાને કાંગ્રેસ છોડનાર રોહન ગુપ્તા ભાજપમાં જોડાયા