આણંદ સહિત સમગ્ર જિલ્લાભરમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઈદની કરાઇ ઉજવણી