નશામાં કાર હંકારતા આધેડે ત્રણ વાહનોને લીધા અડફેટે લીધા