અંબાના ધામમાં રામ મંદિરથી ભગવાન રામની ભવ્ય શોભાયાત્રા