નર્મદા કલેકટર સહિતના શ્રધ્ધાળુઓએ નર્મદાની પંચકોશી પરિક્રમા કરી