ભરૂચના અયોધ્યાનગરમાં ડ્રેનેજના દુષિત પાણી માર્ગ પર ફરી વળ્યા