પગપાળા અંબાજી જતા યુવકે ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું