વર્લ્ડ કપ; સવારે 11થી રાત્રે 12 સ્ટેડિયમ સુધીના રોડ બંધ