હત્યાના ગુનામાં 10 વર્ષથી વોન્ટેડ આરોપી યુપીથી ઝડપાયો