ગાય ભરેલાં ટેમ્પા રોકનારા પત્રકાર સહિત 3 સામે ફરિયાદ