ધારપુર સિવિલમાંથી કેદી ફરાર, બે પોલીસ કર્મચારી સામે ગુનો