કેવડિયા અને અમદાવાદ વચ્ચે દર રવિવારે હેરિટેજ ટ્રેન