કતલખાને લઈ જવાતા પશુઓ સહિત 4 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે