61 લાખથી વધુના વિદેશી દારૂના જથ્થા પર બુલડોઝર ફેરવ્યું...