કડીમાં સાયકલ સવાર બાળકને બાઈકસવારે અડફેટે લેતા સર્જાયો અકસ્માત...