મહંતસ્વામી મહારાજનું નડિયાદમાં સંતો ભક્તો દ્વારા સ્વાગત