આણંદ જિલ્લામાં 270 કરોડના વિકાસકામોનું ખાતમુહૂર્ત - લોકાર્પણ સંપન્ન