વલસાડના તિથલ રોડ પર જર્જરિત એપાર્ટમેન્ટના પહેલા માળનો સ્લેબ ધરાશાયી...