જીવ ગુમાવનાર વીરસિંહના પરિજનોએ ખાડી નજીક બેનર લગાવી નોંધાવ્યો વિરોધ..