ખેતરમાં જુગાર રમી રહેલા ચાર શખ્સો 1.15 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયા...