ડીસાના ભોયણ ગામે તળાવમાંથી રેતી ચોરી થતા ગ્રામજનોએ અટકાવી...