બાઇક ઉપર સ્ટંટ કરનાર યુવકનો વીડિયો વાયરલ થતાં પોલીસે કાયદાના પાઠ ભણાવ્યા...