સગીરાને લાલચાવી અપહરણ કરી જનાર શખ્સ નાસિકથી ઝડપાયો...