ઊંઝા યાર્ડમાં વેપારીઓની હડતાળના બીજા દિવસે રામધૂન...