મસ્જિદમાં ધોળા દિવસે દાન પેટી તોડી અંદરથી રોકડ રકમની ચોરી જતાં ચકચાર...