નડિયાદ શહેરમા યુવકે અગમ્ય કારણોસર ગળેફાંસો ખાઈ લેતા મોત...