ઓખા-દહેરાદુન એકસપ્રેસ ટ્રેનને મળ્યું વાંકાનેરમાં સ્ટોપેજ ઓખા-દહેરાદુન એકસપ્રેસ ટ્રેનને વાંકાનેર સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ મળતા મોરબી અને વાંકાનેરના હજારો મુસાફરોમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે,ગતરોજ સાંસદ મોહ