રાજકોટનાં લોકમેળામાં બે વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે છેડછાડ, આરોપી સકંજામાં